македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Ризико кредитно животно осигурување
Ненаменски потрошувачки кредити за приматели на плата/пензија преку Банката
Депозити
Кусур штедење
Онлајн штедење
Мобилно банкарство
Електронско банкарство
Електронски сервиси за информирање
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Стандардна табела со податоци по одделни кредити и депозити
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

 

Референтни каматни стапки

 

СМАРТ потрошувачки кредит со 4,25% годишна фиксна каматна стапка во првите две години со животно осигурување

Животот е само еден!Охрабрете се да направите и да уживате повеќе! Уредување на станот? Нов автомобил? Патување? Дајте им нова енергија на Вашите планови со најповолниот СМАРТ потрошувачки кредит на ТТК Банка АД Скопје, наменет за сите кои мислат на својата иднина и на иднината на своето семејство.

               

                                                    

 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за одобрување на кредит за поднесени апликации во промотивен период до 31.5.2022 година
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за администрирање
 • НАЈНИСКА ФИКСНА каматна стапка од 4,25% годишно во првите две години
 • БЕЗ ЖИРАНТИ до 1.200.000 денари
 • РОК НА ОТПЛАТА до 95 месеци
 • СО ПОЛИСА за животно осигурување што покрива и ризик од Covid-19
 • БЕЗ НАДОМЕСТОК за предвремена отплата

Корисници

 • Вработени во државни институции, финансиски институции, акционерски друштва, приватни фирми прифатливи за Банката, кои се приматели на плата преку ТТК Банка, во редовен работен однос на неопределено или определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот).
 • Пензионери кои се приматели на пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка.
 • Пристапната возраст за полиса за ризико животно осигурување е од 18 до 65 години.

Критериуми

 • Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот.
 • Во кредитот НЕ МОЖЕ да се вклучат ко-кредитобаратели.
 • За жирантите важат истите услови како за кредитобарателот.

Износ

(со вклучен износ на премија за ризико животно осигурување)

 • Од 60.000 денари до 1.200.000 денари.

Валута

 • МКД.

Рок на отплата

 • Од 24 до 95 месеци.

Каматна стапка

 • 4,25% годишна фиксна каматна стапка во првите две години.
 • 6,09% годишна  променлива каматна стапка  (НРС + 5,00 процентни поени) од третата година од отплатата до целосната отплата на кредитот.

Трошоци

 

 • 500 денари за обработка на барање за кредит.
 • без надоместок за одобрување во промотивен период до 31.5.2022 година.
 • Без надоместок за администрирање.
 • Без надоместок за предвремена отплата.
 • Трошок за меница/нотарски акт (доколку е потребно).
 • Премија за полиса за ризико животно осигурување.

Обезбедување

 • БЕЗ ЖИРАНТИ за кредити до 1.200.000 денари.

Останато:

 • Меница со менична изјава (во форма на нотарски акт за кредит во износ над 600.000 денари).
 • За кредити на износ од 900.001 до 1.200.000 денари доказ за сопственост на имот - имотен лист не постар од 3 (три)  месеци, во спротивно 1 (еден) жирант.
 • Административна забрана на плата.
 • Траен налог.
 • Полиса за ризико животно осигурување.
 • По извршена кредитна анализа Банката може да побара дополнително обезбедување, жирант/и.

Полиса за ризико животно осигурување

 • ТТК Банка АД Скопје е лиценциран застапник за продавање полиси за животно осигурување од „Триглав Осигурување Живот“ АД Скопје.
 • Полисата за ризико животно осигурување претставува осигурување на живот во случај на смрт на корисници на кредит. Полисата овозможува осигурително покритие за подмирување на преостанатиот кредитен долг во случај на несакан настан: смрт како последица од болест или несреќен случаj во согласност со Општите услови за Осигурување на живот во случај на смрт на корисници на кредит на „Триглав Осигурување Живот“ АД Скопје.
 • Полисата ја издава осигурителната компанија „Триглав Осигурување Живот“ АД Скопје и истата е винкулирана во корист на ТТК Банка.
 • Рокот на важност на полисата треба да го покрива најмалку целиот период на отплата на кредитот.
 • Премијата за полисата за ризико животното осигурување e вклученa во одобрениот износ на кредитот и се плаќа еднократно.
 • Висината на премијата за полиса за ризико животното осигурување се утврдува во зависност од висината на одобрениот кредит, возраста и полот на корисникот на кредитот, здравствен прашалник, а во согласност со тарифата на осигурителното друштво.

СВТ

Потребни документи

 • Апликација за кредит.
 • Фотокопија од важечка лична карта или пасош за кредитобарателот и жирантот/ите.
 • Потврда за редовен работен однос, податоци за плата и обврски од платата за кредитобарателот и жирантот/ите (доколку институцијата каде што работат не издава административни забрани).
 • За лица вработени во приватна фирма и образец ПП53 (Декларација за прием од УЈП) за последните 3 (три) месеци.
 • За пензионери последен чек од пензија (од ПИОМ).

Документи за наплата

 • Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на корисникот за приматели на плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка.

Исплата

 • На трансакциска сметка на корисникот на кредитот.

 

Пример

Вид на кредитот

СМАРТ потрошувачки кредит со животно осигурување

Износ

150.000 денари.

Рок на отплата

60 месеци.

Износ на ануитет

2.779 денари во првите две години; 2.856 денари во останатиот период.

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој 1-ви од месецот.

Каматна стапка

4,25% годишна фиксна к.с. во првите две години; 6,09% годишна променлива к.с. во остатокот од периодот на отплата.

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

5,21% (трошокот за полисата за ризико животно осигурување се утврдува дополнително во согласност со законската регулатива и тарифата на осигурителното друштво).

Вкупен износ за плаќање

170.228 денари.

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

150.000 денари.

Вкупен износ на камата за кредитот

19.528 денари (во овој износ е вклучен износот на интеркаларната камата).

Надоместок за одобрување на кредитот

 0 денари (без надоместок за одобрување во промотивен период до 31.5.2022 година)

Надоместок за администрирање на кредитот

 0 денари (без надоместок за администрирање на кредитот).

Надоместок за обработка на барање

500 денари.

Трошок за меница

200 денари.

Датум на пример

1.4.2022 година

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 1.4.2022 година.


 

Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 4-ти мај 2022 година
Известување за неработен ден – 2.5.2022 година (понеделник)
Известување за предвремена исплата на пензиите од 26-ти април 2022 година
Известување за работното време на експозитурите и филијалите за време на Велигденските празници
ТТК Банка ќе започне со исплата на дивиденда на 3.5.2022 година
Одлуки донесени на XXXVII-тата седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 4-ти април 2022 година
Известување за предвремена исплата на пензиите од 29-ти март 2022 година
ЈАВЕН ПОВИК за учество на XXXVII-тата седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Ве известуваме дека почнувајќи од 29-ти јуни 2021 година ТТК Банка АД Скопје ќе врши исплата на пензијата за месец јуни на пензионерите кои ја примаат својата пензија од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на нивната денарска сметка во ТТК Банка АД Скопје.
Заштита на лични податоци Политика за приватност Политика за колачиња
Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување