•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Апликација за вработување


Лични податоци


Одберете


Име
*

Презиме
*

Адреса од лична карта
*
Адреса за контакт
*

Место на живеење
*
Телефон
*
Емаил
*
Дата на раѓање
*
Пол
*
Место на раѓање
*
Образовен профил
*

Образование

Степен на образование*

Датум на запишување
*
Датум на завршување
*
Назив на образовна институција
*
Насока
*
Просек
*
ЕКТС Кредити
Краток опис
Додади Образование

Обуки и семинари


Датум од
Датум до
Назив
Тема на обука/семинар

Сертификати

Практична работа

Работно искуство


Препораки


Знаења и вештини

Мајчин јазик
*
Јазик

*(1 слабо ... 5 одлично) познавање на јазикот
Додади друг јазик


Компјутерски Вештини
*
Возачка дозвола

Хоби
Лични особини
Останато
Што Ве мотивира да се пријавите за вработување во ТТК Банка АД Скопје?

Се согласувам моите лични податоци наведени во апликацијата да бидат предмет на обработка од страна на Одделот за човечки ресурси, организација и плати во ТТК Банка АД Скопје, за потребите на процесот на селекција на кандидати во Банката за цело времетраење на процесот, а по завршувањето на истиот, податоците може да се чуваат во базата на кандидати во Банката, во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Прикачи CV