•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА

Управен одбор


Генерален извршен директор

Претседател на Управен одбор

проф. д-р Драгољуб Арсовски

тел.: +389 2 32 47 000 лок. 401; факс: +389 2 31 31 387

електронска адреса: ttk@ttk.com.mk

 


Генерален директор за управување со ризици

Член на Управен одбор

Наталија Алексова

тел.: +389 2 32 47 000 лок. 401; факс: +389 2 31 31 387

електронска адреса: ttk@ttk.com.mk


Генерален директор за комерцијално банкарство

Член на Управен одбор

м-р Димитри Трповски

тел.: +389 2 32 47 000 лок. 401; факс: +389 2 31 31 387

електронска адреса: ttk@ttk.com.mk