•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА
Називи Вид на референтна каматна стапка Датум на утврдување Период на важност Висина на референтна стапка (годишно)
НРС Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула* 25.12.2022 01.01.2023-30.06.2023 1,120%
СБЗ-ЗКК Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата** 31.12.2022 01.01.2023-30.06.2023 4,750%
6м EURIBOR 6 месечен ЕУРИБОР за ЕУР*** 28.12.2022 01.01.2023-30.06.2023 2,752%

*објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

News Icon
21.03.2023ЈАВЕН ПОВИК 2023 година за избор на најповолен добавувач за набавка на осигурителни услуги 17.03.2023ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ на работно место Помлад благајник во Експозитура Кавадарци 13.03.2023ЈАВЕН ПОВИК (ПЈП бр. 03/2023) за избор на најповолен понудувач за снабдување со електрична енергија 08.03.2023Нова експозитура на ТТК Банка АД Скопје во Скопје - Ѓорче Петров 06.03.2023Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 6-ти март 2023 година 03.03.2023Јавен повик за учество на XXIX-тата седница на Собранието на акционери 24.02.2023Известување за предвремена исплата на пензиите од 27-ми февруари 2023 година 15.02.2023TTK Банка АД Скопје ја исплати каматата за третата година на сопствениците на корпоративни обврзници - втора емисија 06.02.2023Известување за исплата на годишната камата за имателите на корпоративни обврзници од втората емисија по каматна стапка од 2,7% на годишно ниво 06.02.2023Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 6-ти февруари 2023 година
RSS Icon