•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА
Називи Вид на референтна каматна стапка Датум на утврдување Период на важност Висина на референтна стапка (годишно)
НРКС Каматна стапка на денарски депозити без валутна клаузула* 25.06.2023 01.07.2023-31.12.2023 1,560%
СБЗ-ЗКК Референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата** 30.06.2023 01.07.2023-31.12.2023 6,000%
6м EURIBOR 6 месечен ЕУРИБОР за ЕУР*** 28.06.2023 01.07.2023-31.12.2023 3,930%

*објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски во денари, објавена и преземена од веб страната на НБРМ http://nbrm.mk/

*** референтна стапка за пресметување на стапка на казнена камата за обврски определени и изразени во девизи

News Icon
19.09.2023TTK Банка АД Скопје ја исплати каматата за четвртата година на сопствениците на корпоративни обврзници - прва емисија 12.09.2023Тргување со акции без провизија преку ТТК Банка АД Скопје на „Инвеститорскиот ден“ на 13-ти септември 2023 година 11.09.2023Известување за исплата на годишната камата по каматна стапка од 3,5% на годишно ниво на имателите на корпоративна обврзница - прва емисија 07.09.2023Известување за неработен ден – 8-ми септември 2023 година (петок) 05.09.2023Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 5-ти септември 2023 година 01.09.2023Известување за исплата на пензиите од 1-ви септeмври 2023 година 01.09.2023ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ на работно место Соработник за клиенти – население во Филијала Охрид 25.08.2023Известување за работното време на филијалите и експозитурите на ТТК Банка АД Скопје на 28-ми август 2023 година (понеделник) 04.08.2023Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 4-ти август 2023 година 01.08.2023Известување за неработен ден - 2-ри август 2023 година
RSS Icon