•  
ФИЗИЧКИ ЛИЦАПРАВНИ ЛИЦАЗА БАНКАТА
Edit

ТТК Банка отвори нова експозитура во Гевгелија

ТТК Банка денес ја отвори својата нова експозитура во строгиот центар на Гевгелија на ул. "Маршал Тито" бр.99 со работно време од понеделник до петок од 8:00 до 16:00 часот.

На новата локација Банката ќе им овозможи на физичките и на правните лица извршување на сеопфатни банкарски активности: кредитирање на физички и на правни лица, Visa и Mastercard платежни картички, платен промет во земјата и со странство, брз трансфер на пари Moneygram, менувачко работење, депозитно работење и други. 

Богатата понуда на производи со конкурентни и поволни услови, брзата и квалитетна услуга, искуството и посветеноста на стручниот кадар се клучните придобивки кои придонесуваат за задоволството на постојните и новите клиенти на ТТК Банка.

Со отворањето на новата експозитура во Гевгелија, ТТК Банка ја прошири својата деловна мрежа на вкупно 31 локација, од кои 9 во Скопје, а останатите 22 надвор од главниот град.