македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Премиум пакети за приматели на плата преку банката
Депозити
Електронски сервиси за информирање
Електронско банкарство
Мобилно банкарство
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

Кредитни линии на банката

Кредитна линија од Европска инвестициона банка (ЕИБ) реализирана преку МБПР, наменета за кредитирање мали и средни претпријатија и приоритетни проекти

Со воведувањето на ЕИБ кредитната линија, ТТК Банка продолжува со интензивната поддршка на развојот на малите и средните претпријатија во Македонија, преку зајакнување на конкурентските предности на домашното стопанство. Средствата од оваа кредитна линија, ТТК Банка ќе ги пласира преку широка понуда на исклучително поволни кредити за инвестиции и развој, прилагодени на потребите и можностите на домашните мали и средни претпријатија.

 

Примарна цел на кредитната линија од Европската инвестициона банка е обезбедување свеж капитал за поддршка на малите и средните претпријатија кој ќе биде насочен кон реализација на нови инвестициски проекти, нови вработувања, зголемена ликвидност на стопанството и зголемен извоз. Oваа кредитна линија им овозможува на претпријатијата брзо и едноставно да ја модернизираат својата опрема и машини, да инвестираат во набавка на нови возила, да го адаптираат, до го купат или да го изградат деловниот простор и на тој начин да го унапредат своето работење.

 

Европската инвестициона банка e финансиска институција на Европската Унија, формирана во 1958 година со Римскиот договор. Учествува рамо до рамо со локалните финансиски институции во финансирањето инвестициони програми кои се дел од целите на Европската Унија.

 

 

МСП ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ ОД ЕИБ

За купување материјални средства

·   недвижности (освен земјиште);

·   опрема;

·   обртни средства (не повеќе од 30% од вредноста на кредитот).

За инвестиции во нематеријални средства

·   развој, планирање и финансирање во фаза на конструкција, како и трошоци за плати и друго поврзано со фазата на истражување и развој.

Кредитни услови

валута на кредитот

·   Евра

износ на поединечен кредит

·   до 3.500.000 еур

рок на отплата

·   до 8 години

грејс период

·   до 2 години

начин на отплата

·   квартална

Каматна стапка

·   5,5% годишно  (казнена каматна стапка од 14,45% годишно за достасани, а не подмирени  обврски, пресметана од денот на достасување до денот на наплатата).

Провизии

·   1,5% еднократно пред користење на кредитот.

Можност за рефинансирање

·   инвестиција која е завршена не повеќе од 6 месеци од датумот на поднесување на барањето.

 

МСП КРЕДИТИ ЗА ТРАЈНИ ОБРТНИ СРЕДСТВА ОД ЕИБ

За обртен капитал во услови на експанзија на бизнис-активностите на компанијата

Кредитни услови

валута на кредитот

·   Евра

износ на поединечен кредит

·   до 666.700 еур

рок на отплата

·   од 2 до 3 години

грејс период

·   до 6 месеци

начин на отплата

·   квартална

Каматна стапка

·  5,5% годишно (казнена каматна стапка од 14,45% годишно за достасани, а не подмирени  обврски, пресметана од денот на достасување до денот на наплатата).

Провизии

·  1% еднократно пред користење на кредитот

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ

Финансиска поддршка на проекти поднесени од крајни корисници од која било големина или сопственост кои дејствуваат во областа на енергијата, екологијата, индустријата, здравството, образованието, услугите и туризмот.

Кредитни услови

валута на кредитот

·    Евра

износ на поединечен кредит

·    до 12.000.000 еур

рок на отплата

·    до 8 години

грејс период

·    до 36 месеци

начин на отплата

·    квартална

Каматна стапка

·  5,5% годишно (казнена каматна стапка од 14,45% годишно за достасани, а не подмирени  обврски, пресметана од денот на достасување до денот на наплатата).

Провизии

·  1,5% еднократно пред користење на кредитот

ОПШТИ УСЛОВИ

Корисници

·  Сите мали и средни друштва кои не надминуваат 250 вработени, освен за приоритетни проекти каде што се прифатливи друштва од секоја големина

Забрани и исклучувања
(проекти кои не се финансираат)

· производство на оружје и муниција, борбени средства, воена и полициска опрема или инфраструктура и опрема или инфраструктура која ги ограничува индивидуалните човекови права и слободи (т.е. затвор или центри за задржување од каква било форма);

· коцкарници, игри на среќа и друг вид поврзана опрема;

·  производство, обработка и дистрибуција на тутун;

· активности кои вклучуваат живи животни за експериментални и научни цели;

·  активности кои поттикнуваат негативни влијанија врз животната средина;

· сектори кои етички или морално се сметаат за контроверзни (на пример: истражување во врска со клонирање на човек);

·  развој на активностите со недвижнини;

· проекти со пресметковна вредност поголема од 25.000.000 ЕУР.

Обезбедување

· за обезбедување на кредитот се користат вообичаени инструменти за обезбедување во согласност со Кредитната политика на Банката (хипотека на недвижен имот, залог на подвижни предмети, меници и др.).

Рок на користење на кредитот

· во рок од 2 месеци од датумот на одобрување на истиот.

Провизија за предвремено враќање на кредитот

· 3% од износот којшто се враќа пред рокот на достасување.

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Стандардна документација која Банката ја бара за стандардните долгорочни кредити за инвестиции и трајни обртни средства вклучувајќи ги неопходните документи кои ги бара МБПР, и тоа:

·   Кредитно барање со инвестициска програма / бизнис-план;

·   Тековна состојба од Централен регистар на Р. Македонија;

·   Копија од доказ за сопственост и проценка за понудено обезбедување;

·   Годишни сметки за минимум последните две години;

·   Листа на најголеми должници и доверители на кредитобарателот;

·  Листа на членовите на органите на управување и раководење, големина на друштвото, број на вработени, делови на правното лице, во земјата и во странство.

Тарифа за надоместоци - кредитирање на правни лица

 

 

Лице за контакт:

Горан Томовски

Директор на Дирекција за правни лица

Сектор за Комерцијално банкарство

Тел. 02/ 32 47 000 лок. 459

e-mail. goran.tomovski@ttk.com.mk

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 2.1.2019 година.


 

Известување за работно време на филијали и експозитури на 19.1.2019 година
Известување за надградба на системот за електронско банкарство
ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на кредитните производи за физички лица
Намалени провизии за девизни плаќања за физички и правни лица
СУПЕР станбениот кредит на ТТК Банка АД Скопје достапен со намален надоместок за одобрување во промотивен период до 28.2.2019 година!
СЕГА Е ЛЕСНО, со хипотекарниот кредит на ТТК Банка АД Скопје со фиксна каматна стапка од 4,90% во првите три години достапен со намален надоместок за одобрување до 28.2.2019 година!

 

 

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување