македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Ризико кредитно животно осигурување
Ненаменски потрошувачки кредити со ризико животно осигурување за приматели на плата/пензија преку Банката
Депозити
Кусур штедење
Онлајн штедење
Мобилно банкарство
Електронско банкарство
Електронски сервиси за информирање
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

 

Референтни каматни стапки

 

Кредити

МОЈ кредит - ненаменски потрошувачки кредит

Искористете ја единствената можност за остварување на вашите планови со ненаменскиот потрошувачки кредит - МОЈ кредит, без надоместоци за обработка на барање и администрирање на кредит, наменет за сите категории на корисници. 

  • ДОСТАПЕН за приматели и неприматели на плата/пензија во Банката
  • БЕЗ ЖИРАНТИ за сите категории на корисници
  • МЕСЕЧЕН АНУИТЕТ - до 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот во зависност од категоријата на корисник
  • БЕЗ НАДОМЕСТОК за обработка на барање и администрирање
  • БРЗО ОДОБРУВАЊЕ

Корисници

·  Државјани на Република Северна Македонија, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот) во јавна администрација и бонитетни претпријатија и институции прифатливи за Банката; пензионери.

·  Физички лица кои примаат плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка. Физичките лица кои не примаат плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка се прифатливи корисници доколку рокот на отплата е до 12 месеци.

Критериуми

·  Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/2 од месечните нето-примања на кредитобарателот за корисниците во категорија СМАРТ, односно 1/3 од месечните нето-примања на кредитобарателот за корисниците во I-ва  категорија и II-ра категорија.

·  Во кредитот не може да се вклучат ко-кредитобаратели.

·  Банката одобрува кредити на физички лица кои се кредитоспособни и кои се:

- во редовен работен однос, со минимален износ на месечни примања од 9.000 денари (20.000 денари при аплицирање за кредитниот производ со рок на отплата над 12 до 24 месеци) остварени во Р. Македонија и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 67 години.

- пензионери кои примаат пензија од ПИОМ, со минимален износ на месечни примања од 8.500 денари (20.000 денари при аплицирање за кредитниот производ со рок на отплата над 12 до 24 месеци) и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 70 години.

· Да нема постоење на долг по различни основи во вкупен износ од над 10.000,00 денари (неплатени даноци, долг за испорачани добра и услуги и друго) во согласност со извештај од Македонско Кредитно Биро.

Износ

·  Од 20.000 денари до 100.000 денари.

Валута

·  МКД.

Начин на отплата

·  Еднакви месечни ануитети кои достасуваат на 1-ви секој месец.

·  Кредитот се става во отплата на 1-ви наредниот месец од денот на исплатата.

Рок на отплата

·  Од 6 до 24 месеци.

Каматна стапка

 

   Рочност

Каматни стапки

до 12 месеци

1,5% годишна фиксна каматна стапка

над 12 до 24 месеци

2,9% годишна фиксна каматна стапка

Казнена каматна стапка

·  9,5% годишна прилагодлива каматна стапка (законска казнена) за достасани, а неподмирени обврски.

Надоместоци

 

 

Рочност

Одобрен износ

Провизија за одобрување

до 12 месеци

60.001 денари до 100.000 денари

4.000 денари

30.001 денари до 60.000 денари

3.000 денари

До 30.000 денари

1.500 денари

над 12 до 24 месеци

60.001 денари до 100.000 денари

6.000 денари

30.001 денари до 60.000 денари

3.500 денари

До 30.000 денари

2.000 денари

 

СВТ

Преглед на СВТ

Обезбедување

 

· БЕЗ ЖИРАНТИ.

· Меница со менична изјава потпишана од кредитокорисникот.

· Административна забрана на плата од фирмата во која работи кредитокорисникот и согласност за активирање (доколку акционерското друштво/ буџетската државна институција/ јавното претпријатие ја издава).

· Траен налог за наплата на месечните ануитети од сметката на кредитокорисникот-примател на плата/пензија (од ПИОМ) преку ТТК Банка.

Исплата

·  На трансакциска сметка на кредитокорисникот.

 

Пример

Вид на кредитот

МОЈ кредит - ненаменски потрошувачки кредит

Износ

60.000 денари.

Рок на отплата

12 месеци.

Износ на ануитет

5.041 денари.

Начин на отплата

Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој 1-ви од месецот.

Каматна стапка

1,5% годишна фиксна каматна стапка (за рок на отплата до 12 месеци).

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

12,11%.

Вкупен износ за плаќање

63.585 денари.

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

60.000 денари.

Вкупен износ на камата за кредитот

485 денари.

Надоместок за одобрување на кредитот

3.000 денари (за рок на отплата до 12 месеци и одобрен износ на кредит над 30.001 до 60.000 денари).

Надоместок за администрирање на кредитот

0 денари.

Трошок за меница

100 денари.

Датум на пример

1.1.2021 година.

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 1.3.2021 година.


 

Одлуки донесени на XXXVI-тата седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 5-ти април 2021 година
Известување за измени во тарифата за надоместоци на услугите за дебитни и за кредитни VISA картички
Реализирани едукативни работилници по повод „Глобалната недела на парите“ (Global Money Week)
Известување за предвремена исплата на пензиите од 29-ти март 2021 година
ПОВИК до клиентите - правни лица да извршат упис во Регистарот за вистински сопственици најдоцна до 27.4.2021 година
Кредити со РИЗИКО кредитно животно осигурување во соработка со „Триглав Осигурување Живот“ АД Скопје (со намален надоместок за одобрување до 30.4.2021 година)
Јавен повик за учество на XXXVI-тата седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
ИЗВЕСТУВАЊЕ во врска со XXXVI-тото Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 4-ти март 2021 година
Известување за упис на клиентите – правни лица во регистарот на вистински сопственици најдоцна до 27 април 2021 година
TTK Банка АД Скопје ја исплати каматата за првата година на сопствениците на корпоративни обврзници - втора емисија
Известување за исплата на годишна камата за имателите на корпоративни обврзници од втората емисија по каматна стапка од 2,7% на годишно ниво

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување