македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Ризико кредитно животно осигурување
Ненаменски потрошувачки кредити со ризико животно осигурување за приматели на плата/пензија преку Банката
Депозити
Кусур штедење
Онлајн штедење
Мобилно банкарство
Електронско банкарство
Електронски сервиси за информирање
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

 

Референтни каматни стапки

 

Кредити

Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со депозит

Корисници

·   Државјани на Република Северна Македонија

Износ

·   Максимум до 95% во однос на висината на депонираниот износ, но не помалку од 20.000 денари.

Валута

·   МКД.

Начин на отплата

·   Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први наредниот месец од денот на исплатата.

·   Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата.

Рок на отплата

·   од 12 до 60 месеци.

Каматна стапка

·  2,50% годишна фиксна каматна стапка над пасивната каматна стапка за депозити со определена намена.

·  За периодот од искористување на кредитот до денот на ставање на кредитот во отплата Банката пресметува и наплатува интеркаларна камата во висина на договорната каматна стапка. Оваа камата се наплатува на денот на искористување на кредитот.

Казнена каматна стапка

·   9,5% годишна прилагодлива каматна стапка (законска казнена) за достасани, а не подмирени  обврски.

Метод и период на пресметка на камата

·   Пресметката на камата се врши месечно по пропорционална метода.

СВТ

·   Преглед на СВТ

Провизии

 

·   500 денари надоместок за обработка на барање за кредит, за приматели на плата/пензија, односно 700 денари за неприматели на плата/пензија во Банката.

·   Без провизија за администрирање на кредит.

·   При исплата на кредитот 0,5% од износот мин. 1.500 денари.

·   Без провизија за предвремена делумна отплата.

·   Без провизија за предвремена целосна отплата.

·   Надомест за измена на обезбедување за кредити за физички лица, 1% манипулативни трошоци еднократно, на преостанатиот износ од кредитната изложеност за кое се менува обезбедувањето, максимум 6.000 денари.

Трошоци

·  Трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот).

Обезбедување

·  Залог на депозит кој може да биде денарски и/или девизен од физичко и/или правно лицe, чиј рок на депонирање е еднаков или поголем од рокот на враќање на кредитот, при што треба да се почитуваат следните правила:

    - Кога валутата на кредитната изложеност е иста со валутата на депозитот/депозитите кои служат како обезбедување, тогаш кредитната изложеност не треба да е повисока од 95% од вредноста на обезбедувањето;

    -  Кога валутата на кредитната изложеност е различна од валутата на депозитот/депозитите кои служат како обезбедување, тогаш кредитната изложеност не треба да е повисока од 90% од вредноста на обезбедувањето;

    - Кога валутата на кредитната изложеност е различна од валутата на депозитот/депозитите кои служат како обезбедување, но валутата на депозитот/депозитите е евро, тогаш кредитната изложеност не треба да е повисока од 95% од вредноста на обезбедувањето.

Систем на процена

·   95% од износот на депозитот.

Потребни документи

·   Апликација за кредит.

·   Фотокопија од важечка лична карта или пасош за кредитобарателот.

·   Изјава за залог на депозит.

Исплата

·   На трансакциска сметка на корисникот на кредитот.

 

Пример

Вид на кредитот

Ненаменски потрошувачки кредит обезбеден со депозит

Износ

250.000 денари.

Рок на отплата

24 месеци.

Износ на ануитет

10.800 денари.

Начин на отплата

- Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој 1-ви од месецот

- Кредитот се става во отплата на 1-ви наредниот месец од денот на исплатата.

Каматна стапка

2,50% годишна фиксна к.с. над пасивната каматна стапка за депозити со определена намена кој служи како обезбедување за кредитот,

пр. 3,50% (1,00% + 2,50%).

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

4,36%.

Вкупен износ за плаќање

261.212 денари.

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

250.000 денари.

Вкупен износ на камата за кредитот

9.212 денари.

Надомест за одобрување на кредитот

1.500 денари (0.5% мин. 1.500 денари).

Надомест за обработка на барање

500 денари.

Датум на пример

1.6.2020 година.

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 1.3.2021 година.


 

Одлуки донесени на XXXVI-тата седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 5-ти април 2021 година
Известување за измени во тарифата за надоместоци на услугите за дебитни и за кредитни VISA картички
Реализирани едукативни работилници по повод „Глобалната недела на парите“ (Global Money Week)
Известување за предвремена исплата на пензиите од 29-ти март 2021 година
ПОВИК до клиентите - правни лица да извршат упис во Регистарот за вистински сопственици најдоцна до 27.4.2021 година
Кредити со РИЗИКО кредитно животно осигурување во соработка со „Триглав Осигурување Живот“ АД Скопје (со намален надоместок за одобрување до 30.4.2021 година)
Јавен повик за учество на XXXVI-тата седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
ИЗВЕСТУВАЊЕ во врска со XXXVI-тото Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 4-ти март 2021 година
Известување за упис на клиентите – правни лица во регистарот на вистински сопственици најдоцна до 27 април 2021 година
TTK Банка АД Скопје ја исплати каматата за првата година на сопствениците на корпоративни обврзници - втора емисија
Известување за исплата на годишна камата за имателите на корпоративни обврзници од втората емисија по каматна стапка од 2,7% на годишно ниво

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување