македонски shqip english
 
Физички лица
Трансакциски сметки
Платен промет
Картички
Кредити
Ризико кредитно животно осигурување
Ненаменски потрошувачки кредити со ризико животно осигурување за приматели на плата/пензија преку Банката
Депозити
Кусур штедење
Онлајн штедење
Мобилно банкарство
Електронско банкарство
Електронски сервиси за информирање
Менувачко работење
Трезорско работење
Апликации физички лица
Правни лица
Сметки
Платен промет
Бизнис картички
Кредити
Депозити
Документарно работење
Електронско банкарство
Трезорско работење
Апликации правни лица
Работа со хартии од вредност
MoneyGram - меѓународен трансфер на пари

 

            ЧЛЕН НА

 

Референтни каматни стапки

 

Кредити

Kредит за други намени - по фактури

Со кредитот за други намени - по фактури на корисниците  им овозможуваме купување на производ/услуга по брза и едноставна процедура за аплицирање.

Корисници

·  Вработени лица, деловноспособни лица над 18 години, кои имаат засновано редовен работен однос на неопределено време и работен однос на определено време (само ако договорот се обновува непрекинато во последните 2 години или ако времетраењето на договорот го покрива периодот на кредитот)  во јавна администрација и бонитетни претпријатија и институции прифатливи за Банката; пензионери.

· Физички лица кои примаат/не примаат плата/пензија преку ТТК Банка.

Критериуми

· Месечниот ануитет треба да се покрие со 1/3 од месечните нето-примања на кредитобарателот.

·  Во кредитот  не може да се вклучат ко-кредитобаратели.

· Банката одобрува кредити на физички лица кои се кредитоспособни и кои се:

- во редовен работен однос, со минимален износ на месечни примања од 9.000 денари остварени во Р. Македонија и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 67 години;

- пензионери кои примаат пензија од ПИОМ, со минимален износ на месечни примања од 8.500 денари и кои на крајниот датум на отплата на кредитот нема да бидат постари од 70 години.

· Минимален износ на месечен ануитет не помал од 600 денари.

· Да нема постоење на долг по различни основи во вкупен износ од над 10.000,00 денари (неплатени даноци, долг за испорачани добра и услуги и друго) во согласност со извештај од Македонско Кредитно Биро.

Износ

 

·  До износот на фактурата.

·  Од 12.000 денари до 180.000 денари.

Намена на кредитот

·  За плаќање производи и услуги по фактури.

Валута

·  МКД.

Начин на отплата

·  Еднакви месечни ануитети кои достасуваат на први секој месец.

·  Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата.

Рок на отплата

·  Од 12 до 36 месеци.

Каматна стапка

·  9,50% годишна променлива каматна стапка (Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата + 8 процентни поени).

·  За периодот од искористување на кредитот до денот на ставање на кредитот во отплата Банката пресметува и наплатува интеркаларна камата во висина на договорната каматна стапка. Оваа камата се наплатува на денот на искористување на кредитот.

Казнена каматна стапка

·  9,5% годишна прилагодлива каматна стапка (законска казнена), за достасани, а неподмирени обврски.

Метод и период на пресметка на камата

·  Пресметката на камата се врши месечно по пропорционална метода.

Провизии

 

·  БЕЗ НАДОМЕСТОК за обработка на барање.

·  При исплата на кредитот - 900 денари еднократно.

· За администрирање на кредитот 0,2% провизија на остатокот од долгот, годишно, однапред на главниот долг на кредитот, максимум 5.000 денари.

· БЕЗ ПРОВИЗИЈА за предвремена делумна отплата.

· БЕЗ ПРОВИЗИЈА за предвремена целосна отплата.

Трошоци

·  Трошоци за интеркаларна камата (интеркаларна камата се пресметува од денот на користење на средствата до денот на ставање на кредитот во отплата по каматна стапка еднаква на каматната стапка на кредитот).

·   Трошоци за меница.

·   Нотарски трошоци во согласност со нотарската тарифа за кредити над 400.000 денари за приматели на плата, односно над 300.000 денари за неприматели на плата.

СВТ

·  Преглед на СВТ

Обезбедување

 

·  БЕЗ жиранти.

· Административна забрана на плата од фирмата во која работи кредитобарателот и согласност за активирање  (доколку акционерското друштво/буџетската државна институција/јавното претпријатие ја издава).

·  Меница со менична изјава потпишана од кредитобарателот.

 

Меница во форма на нотарски акт

За секоја поединечна кредитна изложеност на Банката кон физичко лице по основ на потрошувачки кредит во износ над 400.000 денари која е обезбедена со меница, меницата мора да биде во форма на нотарски акт со извршни клаузули.

Потребни документи

При аплицирање се доставува:

·  Апликација за потрошувачки кредит.

· Фотокопија од важечка лична карта или пасош за кредитобарателот.

·  Потврда за просечна плата во последните 3 месеци или последен чек од пензија за пензионери.

·  Профактура издадена од продавачот.

-  за вработени во приватни фирми образец ПП53 (декларација од УЈП) за последните 3 месеци.

Доколку кредитот е одобрен, при потпишување на договорот и подигнување на производот се доставува:

·  Меница и менична изјава.

·  Налог за уплатени административни трошоци.

·  Фактура издадена од продавачот.

Исплата

·  Исплата на средства на трансакциска сметка на клиентот директно на сметка на кредитниот соработник.

 

Пример

Вид на кредитот

Кредит за други намени - по фактури

Износ

30.000 денари.

Рок на отплата

24 месеци.

Износ на ануитет

1.378 денари.

Начин на отплата

-Еднакви месечни ануитети кои достасуваат секој први од месецот.

-Кредитот се става во отплата на први наредниот месец од денот на исплатата.

Каматна стапка

9,50%.

Годишна стапка на вкупни трошоци (СВТ)

15,63%.

Вкупен износ за плаќање

34.553 денари.

Вкупниот износ кој го плаќа корисникот вклучува:

Износ на кредитот

30.000 денари.

Вкупен износ на камата за кредитот

3.062 денари (во износот не е вклучена интеркаларна камата).

Надомест за одобрување на кредитот

900 денари.

Надомест за администрирање на кредитот

91 денари (0,2% на остатокот од долгот годишно, однапред на главниот долг на кредитот).

Трошок за меница

500 денари.

Датум на пример

1.1.2021 година.

 

 

Лице за контакт:

Бојан Штерјовски

Раководител на Оддел за работа со население

Дирекција за деловна мрежа

Тел.: 02/ 32 47 000 лок. 480

e-пошта: bojan.sterjovski@ttk.com.mk

 

 

* Последна промена направена на интернет-страницата 1.3.2021 година. 


 

Одлуки донесени на XXXVI-тата седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 5-ти април 2021 година
Известување за измени во тарифата за надоместоци на услугите за дебитни и за кредитни VISA картички
Реализирани едукативни работилници по повод „Глобалната недела на парите“ (Global Money Week)
Известување за предвремена исплата на пензиите од 29-ти март 2021 година
ПОВИК до клиентите - правни лица да извршат упис во Регистарот за вистински сопственици најдоцна до 27.4.2021 година
Кредити со РИЗИКО кредитно животно осигурување во соработка со „Триглав Осигурување Живот“ АД Скопје (со намален надоместок за одобрување до 30.4.2021 година)
Јавен повик за учество на XXXVI-тата седница на Собранието на акционери на ТТК Банка АД Скопје
ИЗВЕСТУВАЊЕ во врска со XXXVI-тото Собрание на акционери на ТТК Банка АД Скопје
Известување за исплата на паричните права од социјална, детска и цивилна заштита од 4-ти март 2021 година
Известување за упис на клиентите – правни лица во регистарот на вистински сопственици најдоцна до 27 април 2021 година
TTK Банка АД Скопје ја исплати каматата за првата година на сопствениците на корпоративни обврзници - втора емисија
Известување за исплата на годишна камата за имателите на корпоративни обврзници од втората емисија по каматна стапка од 2,7% на годишно ниво

Copyright ТТК БАНКА АД Скопје Народен Фронт 19А 1000 Скопје тел/факс: 02/3236-400 e-mail: ttk@ttk.com.mk мапа на сајтот предупредување